This content is blocked due to privacy reasons, you need to allow the use of cookies.
This content is blocked due to privacy reasons, you need to allow the use of cookies.

τρόπος για να νιώσουμε πιο ευτυχισμένοι στη ζωή μας βρίσκεται πάντα στο χέρι μας.


Με βάση τα ευρήματα μιας νέας έρευνας για να νιώσουμε περισσότερο ευτυχισμένοι χρειάζεται να επικεντρωθούμε στις σχέσεις μας.

Η έρευνα μελέτησε σχεδόν 1.200 Γερμανούς συμμετέχοντες, οι οποίοι κλήθηκαν να απαντήσουν στην ερώτηση: Ποιες είναι οι στρατηγικές που χρησιμοποιείτε για νιώσετε ευτυχία; Αφού πέρασε ένας χρόνος, οι ψυχολόγοι συναντήθηκαν μαζί τους για να ανακαλύψουν πόσο ευτυχισμένοι ένιωθαν με βάση τις συγκεκριμένες στρατηγικές που είχαν δηλώσει. Όπως φάνηκε από τα αποτελέσματα της έρευνας, δεν οδηγούν όλοι οι δρόμοι στην ευτυχία.

Οι συμμετέχοντες στο πρώτο στάδιο της έρευνας κλήθηκαν να απαντήσουν σε ερωτήσεις μίας κλίμακας από το 1 έως το 10, σχετικά με την ικανοποίηση από τη ζωή τους και να καταγράψουν τις στρατηγικές που είχαν για να διατηρήσουν ή να αυξήσουν την ικανοποίησή τους στο μέλλον. Στο δεύτερο στάδιο, το οποίο πραγματοποιήθηκε ένα χρόνο μετά, οι συμμετέχοντες ανέφεραν ξανά το πόσο ικανοποιημένοι νιώθουν για τη ζωή τους και απάντησαν σε κάποιες ερωτήσεις σχετικά με την εφαρμογή των στρατηγικών τους για την αξιοποίηση του χρόνου τους.

Από την ανάλυση των δεδομένων, οι ψυχολόγοι βρήκαν ότι υπάρχουν δύο διαφορετικές στρατηγικές προσέγγισης της ευτυχίας, η κοινωνική και η ατομική στρατηγική. Ορισμένες στρατηγικές των συμμετεχόντων αφορούσαν στην επαφή τους με άλλους ανθρώπους, όπως να βλέπουν πιο συχνά την οικογένεια και τους φίλους τους, η εθελοντική συνεισφορά τους και η βοήθεια όσων ανθρώπων βρίσκονται σε ανάγκη. Ωστόσο, κάποιοι άλλοι στόχοι, δεν αφορούσαν άμεσα την επαφή με άλλους ανθρώπους και σχετίζονταν με την υγεία, την εύρεση καλύτερης εργασίας και τη διακοπή του καπνίσματος.

Όπως προέκυψε, οι άνθρωποι που είχαν καταγράψει τουλάχιστον μία κοινωνική στρατηγική και συναναστρέφονταν με άλλους ανθρώπους κατά τη διάρκεια του ενός έτους της μελέτης, ήταν πιο ευχαριστημένοι από τη ζωή τους. Ενδεικτικά, κάποιοι από αυτούς τους συμμετέχοντες είχαν καταγράψει ότι θα ήθελαν να μάθουν στο παιδί τους να κολυμπάει, να έχουν μεγαλύτερη κατανόηση για τους άλλους, να ταξιδέψουν με το σύντροφό τους και να γνωρίσουν νέους ανθρώπους.

Ωστόσο, οι συμμετέχοντες που είχαν επικεντρωθεί σε ατομικούς στόχους, δεν δήλωσαν αυξημένη ικανοποίηση στη ζωή τους κατά τη διάρκεια του ενός έτους. Στην πραγματικότητα, οι ίδιοι μισοί εξ αυτών, δήλωσαν ότι ήταν ακόμη λιγότεροι ευτυχισμένοι από τη ζωή τους όταν δεν είχαν κάποιο ξεκάθαρο πλάνο ζωής και στόχους. Αυτοί συνήθως δήλωναν ότι ήταν σχετικά ευτυχισμένοι δηλώνοντας ότι «όλα είναι μια χαρά» ή «δε θα ήθελα να αλλάξω και πολλά», είτε ήλπιζαν για κάποια αλλαγή των εξωτερικών συνθηκών, όπως να αλλάξουν οι πολιτικοί της χώρας τους. Αυτοί οι συμμετέχοντες είχαν μεγαλύτερη αίσθηση ικανοποίησης από τη ζωή τους απ’ ό,τι οι συμμετέχοντες που είχαν συσχετίσει την ευτυχία με τον εαυτό τους.

Τα παραπάνω ευρήματα λειτουργούν συμπληρωματικά σε μία προηγούμενη έρευνα, η οποία έδειξε πως όσοι άνθρωποι κυνηγούν επίμονα την ευτυχία δεν έχουν πάντα αίσθημα ικανοποίησης από τη ζωή τους. Αυτό μπορεί να ισχύει για κουλτούρες στις οποίες η ευτυχία ορίζεται με όρους κοινωνικής συναναστροφής και βοήθειας προς τους άλλους, όπως στην Ανατολική Ασία, αλλά όχι για άλλες χώρες όπως η Γερμανία και οι Ηνωμένες Πολιτείες, στις οποίες δεν ισχύει η ίδια πεποίθηση.

Ωστόσο, αυτό που είναι κοινό σε όλες τις κουλτούρες, είναι το ότι οι κοινωνικές επαφές είναι το κλειδί για την ευζωία. Για παράδειγμα, όπως έχει βρεθεί βιβλιογραφικά, οι χαρούμενοι άνθρωποι τείνουν να είναι πιο κοινωνικοί και να συνάπτουν δυνατές σχέσεις. Τα παιδιά με ευρύ κοινωνικό δίκτυο γίνονται πιο χαρούμενοι ενήλικες και η κοινωνική συναναστροφή φαίνεται ότι είναι η πιο ευχάριστη καθημερινή δραστηριότητα. Η καινοτομία της συγκεκριμένης έρευνας έγκειται στη σύγκριση μεταξύ του κοινωνικού και του ατομικού στόχου για την ευτυχία και βρήκε ότι η κοινωνική αλληλεπίδραση εκ φύσεως είναι πιο ικανοποιητική.

Αυτό ίσως συμβαίνει διότι οι στόχοι που σχετίζονται με την κοινωνικότητα είναι πιο εύκολοι στην επίτευξή τους με αποτέλεσμα οι άνθρωποι να παίρνουμε μεγαλύτερη ικανοποίηση επειδή τους πετυχαίνουμε πιο συχνά και εύκολα. Για παράδειγμα, για να περάσουμε χρόνο με τους φίλους μας απαιτούνται μερικά τηλεφωνήματα ή η εύρεση μιας νέας εργασίας δεν υπόκειται μόνο στον ατομικό μας έλεγχο. Αντίθετα, η υιοθέτηση ενός πιο υγιεινού τρόπου ζωής, αποτελεί μία επαναλαμβανόμενη προσπάθεια, που εξαρτάται κυρίως από τον εαυτό μας.


Πηγή: Psychological Science
Έρευνα: Successfully Striving for Happiness: Socially Engaged Pursuits Predict Increases in Life Satisfaction
Απόδοση: Γλυκερία Αποστολοπούλου, Ψυχολόγος
Επιμέλεια: PsychologyNow.gr

Write a comment